Nytårsaften

Godt nyt for alle levende dyr.

Fyrværkeri er kun tilladt i 6 dage om året.


I juli 2014 trådte en ændring af fyrværkeriloven i kraft, så det nu kun er tilladt at skyde fyrværkeri af fra d. 27. december til og med d. 1. januar.

Dermed er den tilladte affyringsperiode blevet indskrænket fra 5 uger til 6 dage.
Desuden er det kun tilladt at sælge fyrværkeri i butikkerne fra d. 15.-31. december.

Angst for fyrværkeri og andre høje lyde.

Hvordan gik nytårsaften for din hund?

 

For dig der har en hund der hvert år reager med angst for fyrværkeri eller høje lyde, er det en god ide at begynde adfærdstræning i god tid – det vil sige nu uanset hvornår på året det er !!!

 

Nogle af os kender det, og tankerne går uvilkårligt tilbage til sidst nytårsaften, hvor vores dejlige hund i yderste tilfælde, vandrede hvileløst rundt i hjemmet. Hylede, savlede og rystede forskræmt over hele kroppen, mens den panikslagen hænger i de lange gardinerne, skraber huller i gulvtæppet, forsøgte at gemme sig under stole, eller endda forgæves forsøgte at klemme sig ind under den 4 cm. lille sprække under sofaen.

Historierne er mange og individuelle og derfor syntes jeg også at denne artikel er aktuelt for dig, som har brug for gode råd, som kan hjælpe dig og din hund gennem det der gerne skulle være en festlig aften for begge parter.

Op mod  ca. 40 % af alle hunde lider af angst i forbindelse med fejring af nytåret. Det er som regel angst i forbindelse med lyden fra fyrværkeri, men også for krudtlugten og lysglimtene.

Mange af de hunde, som er angste, vil søge kontakt med ejeren, hyle, krybe undvigende omkring, trykke sig ned eller forsøge at flygte. Andre hyperventilerer, ryster, savler, får øget puls, tisser, bliver hyperaktive, gør eller bliver apatiske. Hunde, der er bange, mister ofte lysten til at spise og tager end ikke imod deres ynglings godbidder

Angsten for høje lyde er til dels arvelig, men afhænger også af lydoplevelser i hvalpestadiet og om lyd træningen bliver holdt ved lige.

Da nytårsfyrværkeri og høje lyde er en uundgåelig del af en hunds hverdag, er korrekt træning og adfærdsterapi af hunden en langt bedre løsning end ren beroligelse med piller.

Adfærdsterapien og træningen i forbindelse med nytåret bør startes flere måneder i forvejen, da det er en tids- og arbejdskrævende opgave. De bedste resultater fås som regel ved at starte træningen allerede fra hvalpens første nytår, da det er lettere at forebygge angsten end at helbrede den.

Træningen kan i mange tilfælde med fordel kombineres med angstdæmpende midler, der kan ordineres af din dyrlæge alt efter din hunds behov. Dette gælder specielt hunde, der allerede er blevet bange for fyrværkeri. Angstdæmpende midler er ikke sløvende og nedsætter ikke hundens indlæringsevne, men bevirker at adfærdsterapien hurtigere giver resultat.

I de tilfælde, hvor hunden ikke er angst, men blot ophidses unødigt af fyrværkeriet, kan beroligende piller være en god løsning. Det er derfor vigtigt at skelne mellem angst og ophidselse.

 

Lydvaccination / lydtræning.

 

Den træning, der kan anbefales til hvalpe/unghunde, er en slags “vaccination” mod fyrværkeristøjen. Træningen går ud på, at lade hunden/hvalpen få sine første, gode erfaringer med støjen under rolige og kontrollerede forhold. Hertil kan med fordel anvendes en speciel lyd-CD med fyrværkeristøj, som kan købes hos de fleste dyrlæger.

 

Lyd CD: Det er vigtigt at lære hunden, at lydene ikke er farlige. Hvis du selv reagerer med nervøsitet, vil dette hurtigt overføres til hunden, så prøv så vidt muligt at forholde dig roligt omkring det. Du kan allerede nu forberede hunden på de kommende nytårslyde ved hjælp af en lyd CD. Disse fås bl.a. hos dyrlæger og der følger en vejledning med i brugen af dem.

Eller kan bestilles på nettet ved at følge nedenstående link.

http://www.kaarups.dk/behandlings-lyd-cd-til-hunde/

Miljøtræning
Du skal være opmærksom på, at tilvænning til dagligdags lyde som f.eks. lyden af trafik ved hjælp af cd’en IKKE kan erstatte erfaring med de rigtige lyde i realistiske omgivelser. Og lyden af børn kan ikke erstatte omgang med børn. Hunde skal derfor ud at have erfaring med verden så tidligt som muligt, så de oplever mange forskellige miljøer og møder fremmede børn og voksne samt andre hunde. Cd’en bør anvendes som supplement til og ikke som erstatning for den nødvendige miljøtræning.

Midler til forebyggelse og behandling:
Angst for høje lyde kan forebygges
Man kan forebygge, at ens familiehund udvikler angst for bestemte lyde, som den senere vil blive udsat for, ved gradvist at vænne den til disse lyde. Denne tilvænning foregår lettest tidligt i livet, hvor hunden er meget modtagelig for nye indtryk, men endnu ikke har haft ubehagelige oplevelser i forbindelse med disse lyde.
Selve tilvænningen skal ske gradvist, så hunden på intet tidspunkt vil reagere ved at vise tegn på angst. På den måde flyttes grænsen for, hvad hunden kan klare uden at blive angst, samtidig med at denne grænse ikke overskrides. Hvis grænsen overskrides, kan hunden udvikle angst. En traumatisk oplevelse kan være nok. Så man må ikke gå for hurtigt frem.

Medicinering fra dyrlægen: Hvis din hund stadig er angst på trods af lydtræning, kan medicin måske være en mulighed? Det kræver en konsultation hos dyrlægen at få dette udleveret. Der findes både angstdæmpende og sløvende medicin, og din dyrlæge bør kunne vejlede dig i fordele og ulemper ved de forskellige typer medicin, samt i hvad der er det rette for netop din hund.

Mit personlige råd vil være et middel som ikke bevirke at hunden bliver dopet eller ikke kan bevæge sig rundt. Nogen midler virker nemlig dæmpende på den fysisk aktivitet, og dem vil jeg personligt fraråde, idet det kan se ud som om hunden virker rolig men stadig oplever tydeligt hvad der foregår omkring den. Du vil således opleve en hund som slinger rundt, men som stadig er panisk angst uden at kunne give udtryk for det.

Jeg vil tilråde at du taler med din dyrlæge om et angstdæmpende middel.

 

Vær altid kritisk over for den medicin du vælger at give din hund. Spørg din dyrlæge om evt. bivirkninger. Og sørg altid for at du ved hvornår du skal begynde på præparatet. I nogle tilfælde kan du komme ud for, at du skal starte en uge før nytårsaften, for at opnå den ønskede virkning. Og andre gange kan du blot give medicinen et par timer før det store skyderi.

Er din hund syg eller indtager anden medicin, vil det også være en god ide at få oplyst og det kan give problemer.

 

Hvilken medicin skal du vælge: Der findes flere slags beroligende/angstdæmpende medicin, og det er med fuldt overlæg at jeg har undladt navnene på de forskellige præparater i denne artikel. Jeg er adfærdskonsulent og ikke dyrlæge, hvorfor jeg foretrækker at du henvender dig ved din dyrlæge for råd og vejledning af medicinsk art.

DAP halsbånd: I flere hundeudstyrsbutikker kan man desuden få forskellige DAP produkter, bl.a. DAP halsbånd. DAP er en forkortelse af Dog Appeasing Pheromone, der kan oversættes ”hunde beroligende feromon”. DAP halsbåndene har en varighed af ca. 4 uger, og virker ved at afgive et duftstof (feromon), der minder om det, tæven udskiller overfor hvalpene. Feromonet giver hvalpene en grundlæggende tryghed og studier har vist, at det også virker beroligende på voksne hunde. Det kan derfor i nogle tilfælde anvendes med succes, f.eks. hos hunde der er bange for fyrværkeri.

Råd til dagene op til nytårsaften: Uanset om din hund er bange for fyrværkeri eller ej, er det i dagene op til nytårsaften en god ide at få aktiveret din hund med leg, træning og motion. Især om formiddagen før festen.

Tag hunden med på en lang tur i skoven eller på stranden. Lad den få lov til at snuse til alt det den vil. Læg et spor til den, lade den søge godbidder på græsplænen og leg nogle af de lege du plejer at lege med den. Hvis den har en hundelegekammerat, så lad dem få nogle timers leg sammen. Alt dette for at hunden føler sig stimuleret og træt til om aftenen.

Jeg vil fraråde at du tager din hund med ud om aftenen for at den skal opleve fyrværkeriet. Også selv om den ikke er bange. Det kunne jo være der skete et eller andet uventet, som ville skræmme hunde fra vid og sans.

Hold hunden i snor: Hvert år er der desværre en del tilfælde, hvor hunde uden snor er blevet forskrækket af fyrværkeri på gåturen og efterfølgende er stukket af. Det er ikke nemt at fange en bange hund og det bliver naturligvis ikke nemmere af, at dagene i december er korte, så det hurtigt bliver mørkt. For at undgå ulykkelige situationer for både hund og ejer, er det derfor nemmest at forebygge dette ved at holde din hund i snor i den periode, hvor der dagligt bliver skudt fyrværkeri af.

Råd til nytårsaften:

 

1.)   Luft hunden tidligt på dagen, så den er fysisk træt, når skyderiet starter.

 

2.)   Træk evt. gardinerne for, så den ikke kan se de mange lysglimt.

 

3.)   Det vigtigt at du ikke ynker din hund, det vil blot forstærke dens angst. Tal opmuntrende til den, afled dens opmærksomhed med et kødben, legesager eller andre ting som den er vant til beskæftige sig med.

 

4.)   Straf er lige så forkert som ynk, idet hunden så kommer til at forbinde lyden af fyrværkeri med noget negativt.

 

5.)   Spil musik i baggrunden, og skru lidt op ved midnatstid, hvor det helt ”store brag” kommer.

 

6.)   Flere dage i forvejen laver du en hule i form af en papkasse, eller et bur med en lyddæmpende dyne eller et tæppe over. Væn hunden til at det er et dejligt sted at være, stil evt. kassen over hundekurven eller lig kurven ind i buret. Giv den gerne et ekstra tæppe, som den kan krybe ind under, hvis den har brug for det. Tving aldrig din hund til at lægge sig i hulen, det skal være et behageligt sted hvor hunde selv vælger at være.

 

7.)   Undgå at hunden bliver overladt til sig selv.

 

8.)   Husk på at hunde kan blive endnu mere utrygge ved at have fulde og højrøstede folk omkring sig.

 

9.)   Tag ikke hunden med ud nytårsaften, eller lad i det mindste ikke hunden komme ud uden line. En uventet situation, et uventet brag kan få den til at løbet hjemmefra i panik og komme til skade.

 

10.) Undgå selv at skyde fyrværkeri af nær hjemmet, og aftal evt. med naboerne, at de heller ikke gør det. Undlad af fyre bordbomber af

11.) Lad ALDRIG din hund være alene hjemme nytårsaften, og forlad ALDRIG hunden for at gå ud at se på fyrværkeriet. Du risikerer at få en hund, som både er angst for fyrværkeri og angst for at være alene hjemme

12.) Tag væk med hunden til et roligere sted, hvis du har forventning om, at der vil blive fyret meget fyrværkeri af, der hvor du bor – eller få hunden passet et roligt sted hos mennesker, som den kender

CHOK:
Chok kan forekomme i alle tilfælde af tilskadekomst. Optræder især i forbindelse med forbrændinger, overfald og trafikulykke, eller pludselige hændelser.

Også hårdhændet behandling og uforsigtig transport af et tilskadekommet dyr kan fremkalde chok.
Symptomer på chok kan være hurtig og svag puls, hurtig vejrtrækning og dyret føles koldt og virker fjernt. Slimhinderne i øjnene og munden er blege og/eller grålige.
Behandling ved chok:
Hold dyret i ro.
Undgå uro og støj.
Dæk dyret til med et tæppe, jakke eller lignende.
Det er livsvigtigt, at dyret kommer under behandling af en dyrlæge så hurtigt som muligt. Transporten skal foregå hurtigt, men varsomt.

Det optimale:

Det er dejligt nemt, at der findes medicin som kan hjælpe hunden igennem nytårsaften, uden at den skal opleve angst. Men husk at det kun virker mens du medicinere din hund. Det optimale vil helt sikkert være at din hund lære ikke at være bange. Så jeg vil alvorligt anbefale at du begynder med at træne din hund nu, så du år efter år kan glædes over ikke at have en bange hund. Og I sammen kan glædes over festen.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 13:06

Tak

...
20.09 | 07:22

Min labrador på Ca 5mdr. Hopper op og bider, bliver "vild", springer rundt og river med poterne på vores krop. Det bliver meget værre, hvis vi siger nej og føj

...
15.09 | 16:19

Tak for din historie. Det er aldrig nemt når ens dyr er syge. Selv oplevet langt forløb med svamp, ringorm (ringorm.dk/ringorm-dyr). Puha det var strengt...

...
15.09 | 10:23

Jeg anbefaler at du giver den alt den tryghed og nærhed den har brug for, mens den restituere. God bedring til den. ❤️

...
Du kan lide denne side